T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

ESAS NO: 2019/636 Esas

DAVALI: NEVZAT ETİK (TC:116******366) Esenler Mahallesi İmadettin Elmas Cad. Boğazkent Sit. A Blok Merkez/ ÇANAKKALE

Davacı Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan yoluyla tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından,duruşma günü olan 18.01.2024 günü saat 11:05'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nın 147.maddesi gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27.10.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01929292