T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21 Ekim 2023

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MALİKİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

2023/1097

Dursunlar köyü

Çiftlik Tarlası

113

36

Tarla

2.051,90 m2

Dursun Akbaş

Mehmet Ali Akbaş

Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1105

Dursunlar köyü

Kocayamaç

137

5

Tarla

1.381,20 m2

Musa Uslu

 

 

2023/1067

Hacıibadi köyü

Salamyeri

153

18

Tarla

9.166,63 m2

Osman Halıcı

Şahin Halıcı

Tahsin Halıcı

 

 

2023/1121

Dursunlar köyü

Karamandavı

156

6

Tarla

3.300,83 m2

Mahir Muslu

 

 

2023/1131

Dursunlar köyü

Çürükcüoğlu

Çay

120

49

Tarla

1.038,65

Ali Bakan

 

 

2023/1191

Dursunlar köyü

Yamaçtarla

121

48

Tarla

498,03 m2

Mustafa Çolak

Satiye Sarıbaş

Şerife Karakök

Hanım Civelek

Safiye Çolak

 

 

2023/1050

Hacıibadi köyü

Baloğlu

118

4

Tarla

1.394,62 m2

Osman Baloğlu

 

 

2023/1205

Dursunlar köyü

Eğrialtılık

124

17

Tarla

5.407,90 m2

Mustafa Meşe

Adil Meşe

Ali Meşe

Şerafettin Meşe

Fatime Meşe

Hanım Erdoğan

Songül Özçiçek

Arslan Meşe

Habibe Ayvacık

Kemal Meşe

Ramazan Meşe

İhsan Meşe

Şengül Akbaba

 

 

2023/1045

Koramanlar köyü

Düz

131

13

Tarla

968,83 m2

Tahsin Koraman

 

 

2023/1241

Şenköy köyü

Kavunçayı

113

1

Tarla

3173,36 m2

Recep Hamaratlı

Aykut Hamaratlı

Dursun Hamaratlı

Celal Hamaratlı

Adem Hamaratlı

Hüseyin Hamaratlı

Şerafettin Hamaratlı

Ahmet Hamaratlı

Satılmış Hamaratlı

Ramazan Hamaratlı

Habibe Hamaratlı

Hatice Hamaratlı

Recep Hamaratlı

Erdal Hamaratlı

Erhan Hamaratlı

Nefise Hamaratlı

Şenay Koraman

Aynur Hamaratlı

Ayfer Hamaratlı

Ünal Hamaratlı

Ayten Özdemir

Abudlah Gegekli

Osman Gegekli

Veli Gegekli

Hüseyin Baloğlu

Emine Hamaratlı

Muhammet Hamaratlı

Mahmut Hamaratlı

Haşim Hamaratlı

İsmail Hamaratlı

Abdullah Hamaratlı

Mehmet Hamaratlı

Nuray Hamaratlı

Ahmet Hamaratlı

Şaban Hamaratlı

Nurgül Hamarat

Gülfidan Hamaratlı

Satiye Hamaratlı

Murat Hamaratlı

Hanım Palaz

Ayten Gülşen

Feride Arık

 

 

#ilangovtr Basın No: ILN01913402