T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

1. TAŞINMAZ:

ESAS NO: 2023/435 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi,

ADA NO: 121

PARSEL NO: 6

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: 1- FERİHA DALİ, 2- SABRİ DALİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. TAŞINMAZ:

ESAS NO: 2023/437 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi,

ADA NO: 269

PARSEL NO: 9

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: ERDEM SEVGİ, EYLEM SEVGİ, İRFAN SEVGİ, RİFAT ERDÖLEN, ZUHAL ERDÖLEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi, 121 ada 6 parsel sayılı davalı 1- FERİHA DALİ, 2- SABRİ DALİ'nin malik olduğu taşınmazın kamullaştırılmasına karar verildiği,

b) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi, 269 ada 9 parsel sayılı ERDEM SEVGİ, EYLEM SEVGİ, İRFAN SEVGİ, RİFAT ERDÖLEN, ZUHAL ERDÖLEN'nin malik olduğu taşınmazın kamullaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3- Bu davalarda husumeti davacı T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'na yöneltmesi gerektiği,

4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01933181