T.C. ÇEŞME 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 31 Ekim 2023

Esas No: 2019/503 Karar No: 2021/284

Sanık Onur ÇELİK'in (Mete ve Selma oğlu, 23.07.1983-Adana doğumlu), Mahkememiz 2019/503 Esas 2021/284 Karar sayılı dosyasından katılan Fatih Baker'e karşımala zarar verme suçundan 3 ay 10 günhapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,

Sanık hakkında Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilmiş olan 13/07/2015 tarih ve2015/275 Esas ve 2015/497Karar Sayılı hüküm TCK md 58/2-b uyarınca tekerrüre esas teşkil ettiğinden hükmolunan hapis cezasının TCK md 58/6 uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, Sanık hakkında tehdit suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine, Sanık hakkında Karşıyaka 2. ASCM'nce verilmiş olan 13/07/2015 tarih ve2015/275 Esas ve 2015/497Karar Sayılı hüküm TCK md 58/2-b uyarınca tekerrüre esas teşkil ettiğinden hükmolunan hapis cezasının TCK md 58/6 uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,

Sanık hakkında hakaret suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine, hakkında Karşıyaka 2. ASCM'ce verilmiş olan 13/07/2015 tarih ve2015/275 Esas ve 2015/497Karar Sayılı hüküm TCK md 58/2-b uyarınca tekerrüre esas teşkil ettiğinden hükmolunan hapis cezasının TCK md 58/6 uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 04.04.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01919909