T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

2023/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aydın İl, Çine İlçe, SARIOĞLU Mahalle, Harım Arası Mevkii, 568 Ada, 12 Parsel, Satışa konu taşınmaz 13.843,88 m2 yüzölçümlü, tapu kaydında "İçinde Kuyusu olan Tarla" niteliğindedir. Tapu kayıtlarında; 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır, Büyük Ova alanında kalmaktadır,Parsel Aydın Ovası Koruma Alanı İçerisindedir, Onaylanmış İmar Planı İle Onaylı Köy Yerleşik Alanı İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 Sk. Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı dışında kullanılamaz denilmektedir. Taşınmaz üzerinde halihazırda mısır ekili vaziyette olmakla birlikte, 20-25 yaş aralığında 4 adet nar ağacı bulunmaktadır. Yüzeyi % 0-2 arası eğimli ve killi-tınlı toprak yapısında, etkili toprak derinliği 100 cm üzeri derin toprak yapısına sahiptir. Parsel kadastral yola cephelidir. Ayrıca içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde artezyan kuyusu bulunan sulu tarım arazisidir.

Adresi: Sarıoğlu Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü: 13.843,88 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 3.876.286,40 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2023 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2023 - 13:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2023 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2023 - 13:45

13/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01912997