Yayınlanma: 08.02.2024 - 00:00

T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/24 Esas

Davacı Denizbank A.Ş. Vekili tarafından 05/01/2023 tarihli dava dilekçesi ile davalılardan İlyas Selçuk'un müvekkili bankaya borcu nedeniyle borçlunun el birliğiyle mülkiyet halinde bulunan murisinden intikal eden Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Pirenli Öz Üstü Mevkii 724 Parselde kayıtlı 3.500 m2 alanlı Bağ ve Tarla niteliğindeki, Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Hacı Mustafa Mevkii 805 Parselde kayıtlı 6.600 m2 alanlı Tarla niteliğindeki, Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Pirenli Altı Mevkii2527 Parselde kayıtlı 8.800 m2 alanlı Tarla niteliğindeki, Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Tuzla Mevkii 3150 Parselde kayıtlı 15.800 m2 alanlı Tarla niteliğindeki, Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Tuzla Mevkii 3179 Parselde kayıtlı 4.100 m2 alanlı Tarla niteliğindeki, Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Aşırt Mezar Alt Mevkii 4021 Parselde kayıtlı 18.000 m2 alanlı Tarla niteliğindeki, Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Öküz Yatağı Mevkii 4136 Parselde kayıtlı 4.100 m2 alanlı Tarla niteliğindeki, Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Köyiçi Mevkii 4620 Parselde kayıtlı 700 m2 alanlı Kerpiç Ev Ahır ve Avlusu niteliğindeki, Denizli İli Çivril İlçesi Bozdağ Köyü Kızılcatepe Mevkii 1284 Parselde kayıtlı 3.800 m2 alanlı Tarla niteliğindeki taşınmazlarında ortaklığın satış suretiyle giderilmesini, davalı/borçlu İlyas Selçuk düşecek hissenin müvekkili bankanın alacaklı olduğu icra dosyasına gönderilmesini talep edilerek dava dosyası Mahkememize ikâme edilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının dava konusu taşınmaz mirasçılarından Gülay Aydın'a tebliğ edilemediği, Gülay Aydın'ın tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/05/2024 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29.01.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01979623