Yayınlanma: 14.05.2024 - 00:00

T.C. ÇORLU 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.14898104-2020/336-Ceza Dava Dosyası 02.05.2024 - Konu: İlan hk.

İLAN METNİ: Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme suçundan sanık Martin Gergınov Uzunov (Adem ve Havva oğlu, 20/04/1973 Bulgaristan doğumlu, 7304208887 kimlik numaralı, 382006928 pasaport sayılı) hakkında 10/11/2020 tarihinde Mahkememiz tarafından yakalama emri düzenlenmiş ancak yakalama emri infaz edilememiş olup, yapılan yargılama sırasında 02/02/2024 tarihli duruşmada verilen ara karar ile, "Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına infazının beklenilmesine, sanık hakkında CMK'nın 247 maddesi uyarınca ilanen çağrı yapılmasına, duruşmanın 11/07/2024 günü saat 10:00'a bırakılmasına" karar verilmiş olmakla;

Sanık Martin Gergınov Uzunov'un duruşma tarihi olan 11/07/2024 günü saat 10:00'da Mahkememizde hazır bulunması, CMK'nın 247 maddesi gereğince çağrının bir gazete ile ve sanığınyapılacak ilan ile on beş gün içinde gelmediği veya duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında CMK'nın 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği (CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde gelmediği takdirde, kaçak olduğuna karar verileceğinin, aynı kanunun 248. Maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabileceğinin ve yokluğunda tutuklama kararı verilebileceğinin ihtar edilmesine) hususlarının, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Trajı Türkiye Geneli 100.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir İnternet Haber Sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.02.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02030590