T.C. ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/376

Davacı Sultan Ateş tarafından davalı Yakuparpa Köyü Tüzel kişiliği ve Hazine aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu taşınmazın TMK'nin 713/4. maddesi gereğince yerel gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;

Davaya konu Çorum ili Merkez ilçesi Yakuparpa köyü Köyiçi mevkinde yer alan 181 ada 1 parsel, 183 ada 2 parsel, 182 ada 1 parsel, 183 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin yapılan keşif sırasında, zeminde tarafların ve mahalli bilirkişilerin yer göstermeleri ve görüşleri doğrultusunda tanzim olunan 05/12/2022 tarihli Harita ve Kadastro Teknikeri Raif Karakaş ile Harita ve Kadastro Mühendisi İhsan Üstünel tarafından ibraz edilen bilirkişi raporu ve ekli krokisinde;

A harfi ile işaretli doğusu yol, batısı yol, güneyi 181 /1 parsel ve kuzeyi 183/2 parsel ile sınırlı314,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile yine aynı yerde ve aynı tarih ve kişilerce imzalı bilirkişi raporunda B harfi ile işaretli doğusu yol, batısı 182 / 1 parsel ile güneyi yol, kuzeyi 183/1 parsel ile sınırlı 420,18 m2 yüzölçümlü olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930293