Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

T.C. ELMADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI

DOSYA NO:

MALİK/LERİ:

YER-ADA-PARSEL:

VASFI:

KAMULAŞTIRILAN ALAN:

TAKDİR EDİLEN BEDEL:

2023/591ALİ UFUK BALCI

AYŞE KARDAK

AYŞE K.KARAGÖZ

AYŞE KÜÇÜKKURT

BİLGİN BALCI

BİROL BALCI

BİRSEN ÖZTAŞ

BÜNYAMİN BALCI

DİLEK ÇETİN

EMEL BALCI ÖZBEK

ENEZ KARDAK

ESİN BÖLÜKBAŞI

FATMA K.ÇOBAN

FİTNET BÜYÜKBAYRAM

GÜLSÜM KÜÇÜKBALCI

HATİCE ERZURUM

HATİCE KARDAK

İSMAİL KARDAK

MUSTAFA KARDAK

NİLGÜN BALCI

SARE BALCI

ŞEFİKA BALCI

ÜLKÜ ÇAKIROĞLU

ZELİHA ÇELİK

Yeşildere Seyit Cemali Mah, 2363 ada 12 parselTarla2.500,00 m²12.375,00TL2023/592


AKKIZ SERÇE

ARİF KAVAKLI

AYŞE DELİCE

Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 73 parsel


Tarla


4.247,88 m²


36.319,37 TL


DOSYA NO:

MALİK/LERİ:

YER-ADA-PARSEL:

VASFI:

KAMULAŞTIRILAN ALAN:

TAKDİR EDİLEN BEDEL:

2023/592


CEMAL KAVAKLI

FATMA KAVAKLI

HASAN KAVAKLI

HAVA DOĞRU

İBRAHİM KAVAKLI

İDRİS KAVAKLI

MEMET ALİ KAVAKLI

NEFİSE İNCE

ŞÜKRÜ KAVAKLI

Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 73 parsel


Tarla


4.247,88 m²


36.319,37 TL


2023/593AYNUR AÇIKGÖZ

AYŞE ORTADEMİRTAŞ

ESİM DÜZEL

EVSER GÜL

FATMA KAYA

FATMA KOÇ

HALİME KÜÇÜKÇELEBİ

HASAN HÜSEYİN ARDIÇ

HAVVA KÜÇÜKYAĞCI

HATİCE AVCI

HÜRÜ ERZURUM

HÜSEYİN ARDIÇ

MEHMET ARDIÇ

MELEK GÜL

MELİHA SAĞLIK

MERYEM BASTAK

Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2363 ada 12 parselTarla3.181,00 m²15.745,95 TL2023/594


AYNUR AÇIKGÖZ

AYŞE ORTADEMİRTAŞ

BEKİR KÜÇÜKYAĞCI

EFFAN KOÇ

ESİM DÜZEL

EVSER GÜL

Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2438 ada 1 parsel


Tarla


1.597,64m²


7.908,32 TL


DOSYA NO:

MALİK/LERİ:

YER-ADA-PARSEL:

VASFI:

KAMULAŞTIRILAN ALAN:

TAKDİR EDİLEN BEDEL:

2023/594


FATMA KAYA

FATMA KOÇ

GÜLSÜM ARDIÇ

HALİME KÜÇÜKÇELEBİ

HASAN HÜSEYİN ARDIÇ

HAVVA KÜÇÜKYAĞCI

HÜRÜ ERZURUM

HÜSEYİN ARDIÇ

MEHMET ARDIÇ

MELEK GÜL

MELİHA SAĞLIK

MERYEM BASTAK

MUSTAFA KÜÇÜKYAĞCI

Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2438 ada 1 parsel


Tarla


1.597,64m²


7.908,32 TL


2023/595


ABDULKADİR KÖZPINAR

ASUMAN KOÇ

AYŞE ATAK

EREN KÖZPINAR

FATMA KUZPINAR

HASAN KÖZPINAR

KEZİBAN ATALAY

KISMET PAMUK

LEYLA NUR KÖZPINAR

NAZİLE KÖZPINAR

ŞÜKRİYE KARDAK

Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2363 ada 12 parsel


Tarla


600,00 m²


2,970,00 TL


2023/596


AYŞE BERBER

CEMAL YILDIZ

DİLEK KÜÇÜKBALCI

EBRU KÜÇÜKDAVARCI

EMİNE KÜÇÜKDOĞRU

FATMA YILDIZ

MUKADDES DERENEM

MUKADDES YILMAZ

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2525 ada 1 parsel


Tarla


80,33m²


253,04TL


DOSYA NO:

MALİK/LERİ:

YER-ADA-PARSEL:

VASFI:

KAMULAŞTIRILAN ALAN:

TAKDİR EDİLEN BEDEL:

2023/596


RESUL YILDIZ

ŞERİFE YILDIZ

YÖNÜS YILDIZ

YUSUF YILDIZ

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2525 ada 1 parsel


Tarla


80,33 m²


253,04 TL


2023/597


ALİ KÜÇÜKÇELEBİ

FATMA ARDIÇ

FATMA GÜL

FATMA KÜÇÜKNAZLI

HASAN HÜSEYİN KÜÇÜKÇELEBİ

İDRİS KÜÇÜKÇELEBİ

KEZBAN BAĞCI

MUSTAFA KÜÇÜKÇELEBİ

RABİA ÖDEMİŞ

ŞAHBAZ KÜÇÜKÇELEBİ

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2435 ada 4 parsel


Tarla


683,73m²


2.769,11TL


2023/598

MUSTAFA GÖK

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2452 ada 2 parsel

Tarla

2.094,78 m²

8.483,86 TL

2023/599

ARİF DEMİRTAŞ

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2611 ada 36 parsel

Tarla

1.203,31m²

124.542,59 TL

2023/600

ARİF DEMİRTAŞ

Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2611 ada 35 parsel

Tarla

246,83 m²

25.546,91 TL

2023/601

ALİ ATAK

Yeşildere Seyit Cemali Mah. 2521 ada 65 parsel

Tarla

3.050,02 m²

24,705,16 TL

2023/602

ÜMMÜGÜLSÜM İNCE

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2438 ada 8 parsel

Tarla

4.112,43m²

20.356,53 TL

2023/603

AYŞE ATAK

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2521 ada 72 parsel

Tarla

1.594,13m²

13.629,81 TL

2023/604


ELİFE ERZURUM

EMİNE AÇIKBAŞ

EMİNE DEVECİ

FATMA ÇAKMAK

FATMA PAMUKCU

GAMZE ŞİMŞEK

HATİCE K.ÇOBAN

KUDRET NALBAT

MERYEM KÖSE

MEVLÜT NALBAT

MEVLÜT PAMUK

MUSTAFA PAMUK

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2448 ada 2 parsel


Tarla


604,74m²


2.449,20 TL


DOSYA NO:

MALİK/LERİ:

YER-ADA-PARSEL:

VASFI:

KAMULAŞTIRILAN ALAN:

TAKDİR EDİLEN BEDEL:

2023/604


SAİT ŞİMŞEK

ÜZEYİR NALBAT

YUNUS PAMUK

Yeşildere Seyit Cemali Mah.2448 ada 2 parsel


Tarla


604,74m²


2.449,20 TLTapunun yukarıda mevkii, parsel numarası ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların parsel numaraları karşısında yazılı bedel mukabilinde davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup, davacı ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine, kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma Bedelinin tespiti ve Milli Savunma Bakanlığı adına tapuda tescili için mahkememize dava açılmış olup;

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve Milli Savunma Bakanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi işlemi ile dava açılmıştır.

2- İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal, maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı veya belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma yapan kurum Milli Savunma Bakanlığı adına tapuya tescil edilerek karar verileceği,

3- Açılacak davalarda husumetin Milli Savunma Bakanlığına yöneltilmesi gerektiği,

4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Elmadağ Vakıfbank şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

5- Davanın duruşmasının çift dosyalar için 02/04/2024 günü yapılacağı, tek dosyalar için 21/03/2024 günü yapılacağı,

6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

7- Dava dilekçesi ve duruşma gününün davalılara usulen tebliğ edilmemesi veya adresinin zabıtaca tespit edilememesi durumunda iş bu ilanın davalılara ilanen tebligat yerine geçeceği hususları İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01978170