Yayınlanma: 21.08.2023 - 00:00

T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/721 Esas KARAR NO: 2023/604

DAVALI: 1-Yavuz YALAMA - Mehmet Fevzi oğlu 2-Mustafa AYDIN - Tahir oğlu3- Pelin DEMİROCAK - Mustafa Nihat kızı

Mahkememizde görülmekte bulunan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılama sonunda,

Dava konusu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesinde kain 17015 ada 9 parsel no'lu 134,03 m² yüzölçümlü taşınmazın bir kısım davalılar ve bir kısım davalıların mirasçıları adına olan toplam 94/96 hissesinin kamulaştırma bedelinin 269.021,50 TL olarak TESPİTİNE,

Dava konusu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesinde kain 17015 ada10 parsel no'lu 1.957,70m² yüzölçümlü taşınmazın, bir kısım davalılar ve bir kısım davalıların mirasçıları adına olan toplam 94/96 hissesinin kamulaştırma bedelinin 3.929.686,00 TL olarak TESPİTİNE,

Dava konusu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesinde kain 17015 ada 9 parsel no'lu 134,03 m² yüzölçümlü taşınmazın, bir kısım davalılar ve bir kısım davalıların mirasçıları adına olan toplam 94/96 hissesinin TAPU KAYDININ İPTALİNE ve davacı idare adına TESCİLİ ile YOL OLARAK TERKİNİNE,

Dava konusu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesinde kain 17015 ada 10 parsel no'lu 1.957,70 m² yüzölçümlü taşınmazın, bir kısım davalılar ve bir kısım davalıların mirasçıları adına olan toplam 94/96 hissesinin TAPU KAYDININ İPTALİNE ve davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına TESCİLİİLE YOL OLARAK TERKİNİNE,

Tespit edilen kamulaştırma bedellerine dava tarihi olan 09/11/2022 tarihinden işbu karar tarihi olan 02.08.2023 tarihine kadar geçen süre için yasal faiz UYGULANMASINA, karar verilmiş işbu kararımız bilirkişilerce belirlenen bedelin yüksek olması nedeni iledavacı idare tarafından16/08/2023 tarihinde istinaf edilmiş olup,

Gerekçeli Kararın ve İstinaf Dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01878660