Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

T.C. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/1059 ESAS

DAVACI: KÜBRA YILDIZ - İsmail ve Gülseren kızı, 15/12/1990 Doğumlu,

DAVALI: ERKAN YILDIZ- Ömer ve Zeynep Oğlu, 01/01/1986 Dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma davasında; adres kayıt sisteminde adresinizin bulunmadığı, yapılan kolluk araştırması ile tebliğe elverişli adresinize ulaşılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince davalı Erkan Yıldız'ın, duruşma günü 14/05/2024, saat 10:30'da Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, HMK 122. ve 129. maddeleri uyarınca cevap dilekçesi ve delillerini Mahkememize bildirmesi, geçerli bir özrü olmaksızın duruşma gün ve saatinde Mahkemede hazır bulunmadığı taktirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 24/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01978979