Yayınlanma: 24.11.2023 - 00:00

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

(Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Ekli listede Unvanları, Adı -Soyadları ve Vergi Numaraları yazılan mükellefler adına dairemizce düzenlenen Ödeme Emirleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 99. maddesince posta ile bilinen en son adreslerine gönderilmiş, ayrıca Vergi Dairesi Kanalı ile araştırılmalarına rağmen adreslerinde bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103 ve 104. maddeleri gereğince tebliğ yapılması zarureti doğmuştur.

5035 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103.104. maddeleri gereğince iş bu ilan aynı kanunun 105. maddesine göre adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraflı adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde aynı kanunun 106. maddesinde bu cetvelin ilan tarihinin takip eden 1 (bir) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Takip Dosya No

Toplam Borç

0420353922

45475731264

CENGİZ AKTEPE

TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN

201501201512

0001

3080

2019030814VIN0000030

7.444.300,50

0420353922

45475731264

CENGİZ AKTEPE

TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN

201601201612

0001

3080

2019030814VIN0000032

2.343.867,08

0420353922

45475731264

CENGİZ AKTEPE

TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN

201507201509

0032

3080

2019030814VIN0000055

1.835.723,93

0420353922

45475731264

CENGİZ AKTEPE

TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN

201501201512

0001

0001

2019030814VIN0000030

1.654.289,00

0420353922

45475731264

CENGİZ AKTEPE

TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN

201504201506

0032

3080

2019030814VIN0000054

1.094.369,40

#ilangovtr Basın No: ILN01934670