Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı: E-72305940-2024/177-6059

10.05.2024

Konu: İlan Metni

İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA, İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR, İstanbul Cumhuriyet eski Savcıları olup, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (36810) Bilal BAYRAKTAR, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR

ADRES: Meçhul  

Adapazarı Şeker Fabrikasına ait arazinin Bank Asya'ya geçmesi için "Şeker Konak Operasyonu" adıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ihale yapılmadan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından yapılan operasyonla, şikâyetçi Özgür BALCAN ve birçok kimseyi tutuklayarak, mağdur ettikleri, yakınanın hakkında usulsüz bir şekilde yargılama yaparak, 4 yıl süreyle cezaevinde kalmasına neden oldukları,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 07.03.2024 tarihli, 2024/177 esas ve 2024/543 sayılı kararı ile ilgililer hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, ilgililere isnat edilen eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, ilgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02032015