Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/421 Esas

DAVALILAR: 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

İLAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Saylakkaya Mahallesi Doğusu:712 parsel Batısı: Tapulama Harici yer, Kuzeyi: Tapulama harici yer taşınmaz, Güneyi; Tapulama Harici taşınmaz ve Ötesi 749 parsel ile çevrili taşınmaz nizasız ve fasılasız malik sıfatı ile zilyetliği altında bulunan A:1972.01 m², Seldek sınırlarında kalan B=8555.25 m2 tapulama harici yer ile Halfeti İlçesi Saylakkaya Mahallesi Doğusu:915 parsel Batısı: Tapulama Ilarici yer , Kuzeyi: 1249 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi; 1272 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili 5294.64 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/421 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur. 29/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02031550