T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/11 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, İLYAS Mahalle/Köy, çamurluk Mevkii, 595 Ada, 4 Parsel, Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü: 32.667,83 m2

Kıymeti: 3.920.139,60 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

5403/5578 s.y gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2024 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2024 - 10:08

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/06/2024 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati: 04/07/2024 - 10:08

06/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02029026