Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: -2014/484 Esas

İLAN

MAĞDUR SANIK: IA TKHILAISHVILI, Cemal ve Taliko oğlu,

14/09/1969 GÜRCİSTAN doğumlu,

RUSTAVELİ STREET N 90KOBULETİ GEORGİA adresinde oturur.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/02/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

.... sanık IA TKHILAISHVILI 'nin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile hakkında kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,

Adli Emanet Memurluğu'nun 2014/206 sırasında kayıtlı bir adet giriş çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 30.01.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01979030