Yayınlanma: 05.12.2023 - 00:00

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/343 Esas 26/05/2023

MALİYE HAZİNESİ ile SALİH, OSMAN, MEHMET arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Dava konusu Isparta İli Merkez İlçesi, İskender Mahallesi 8158 ada 3 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen Salih, Osman ve Mehmet isimli şahısların MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/343 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01839534