T.C. ISPARTA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:00

Sayı: 2013/588 Esas 17/04/2024 T.C. ISPARTA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2013/588

Yukarıda T.C. no: 28739487930-Yozgat İli, Merkez İlçesi, Tayfur Köyü, Cilt No:102, Hane No:13, Bsn:75 olan ve 02.03.1964 tarihinde Yozgat'ta doğan ve 08.06.2013 tarihinde vefat eden ve adres olarak da,Bahçelievler Mah. 3027. Sok. No:3İç Kapı No:2Merkez / ISPARTA'da oturan müteveffa Veli ADIGÜZEL'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, Isparta 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple TMK'nun 612.ncu maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına ve tereke tasfiye memurunun Mahkemece görevlendirilmiş olmakla, tereke işlemlerine başlanmış bulunmaktadır. Söz konusu dosyayla ilgili olarak, kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek suretiyle ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği lüzumu ile TMK'nun 621. maddesi ve İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02021952