T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Kasım 2023

DOSYA NO: 2014/412

KARAR NO: 2023/427

Mahkememizin 07/07/2023 tarih ve 2014/412 Esas, 2023/427 Karar sayılı kararı ile 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan kamu davasının CMK'nun 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNE karar verilen Musa ve Zeliha oğlu, 1978 Suriye doğumlu, MUHAMMED VELI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, ek karar ve Katılan İstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Mahkememize doğrudan dilekçe verilmesi yada tutunağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak , yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 08/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01929687