T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.07.2023 - 00:00

DOSYA NO: 2019/419

KARAR NO: 2022/522

Mahkememizin 15/11/2022 tarih ve 2019/419 Esas, 2022/522 Karar sayılı kararı ile 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yapılan yargılama neticesinde CMK 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Salman ve Wardah Khalaf oğlu, 1990 Irak doğumlu, ISMAEL SALMAN ALI ALGBURA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Mahkememize doğrudan dilekçe verilmesi yada tutunağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak , yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdekiNöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10/05/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01862142