T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

Yayınlanma: 28 Ekim 2023

Örnek No: 54*

T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2018/7 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/7 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.550.000,00

1

Taşıt

34DB4896 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E250 Tipli , WDD2120821A775464 Motor No'lu , Hasarlı araç,

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/11/2023 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati: 23/11/2023 - 14:11

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2023 - 14:11

26/10/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN01919243