Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1. İLAN

Sayı: 2024/9 Esas10/01/2024

Konu: Ali oğlu Raif Davacı: Maliye Hazinesi'ne İzafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü

Davalı: Kayyım (İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile Kayyım (İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ) arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik ve Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bülbül Mah. 548 ada, 11 parselde kayıtlı 113,50 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın maliki Ali oğlu Raif'i tanıyan ve bilenin olmadığı, sağ veya öldüğüne dair bir belge bulunmadığından,

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bülbül Mah. 548 ada, 11 parselde kayıtlı 113,50 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın maliki Ali oğlu Raif'ten uzun seneden beri haber alınamadığından ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde kendisi hakkında bilgileri olanların Mahkememizin 2024/9 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP: Ali oğlu RAİF

#ilangovtr Basın No: ILN01978763