T.C. İSTANBUL 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Kasım 2023

Sayı: 2021/1657 Esas 15/11/2023

Konu: Gerekçeli karar hüküm özeti ve vaseyitname ilanı

MİRASÇI: SİNAN SAATCI

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açılması davasında; Mirasçı Sinan Saatcı'nın adres araştırmasında bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa YAŞAR ŞENDİL'in Beyoğlu 35. Noterliğinin 21.11.2026 tarih ve 21907 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnameninve mahkememizden verilen 24.10.2023tarihli 2021/1657 Esas, 2023/890 karar sayılı kararı ile; Sahibi bulunduğum (Merkez Mahallesi, Sağdıç sk. N. 26/2 Şişli/İstanbul) adresindeki ve Tapunun İSTANBUL İLİ, 1. BÖLGE ŞİŞLİ İLÇESİ, ŞİŞLİ MAHALLESİ, TOKALOĞLU SAĞDIÇ MEVKİİNDE KAİN VE TAPUNUN, 151 PAFTA NOLU, 1023 ADA NOLU, 66 PARSELİNDE KAYITLI BULUNAN, 15/95 ARSA PAYLI, 2. KAT, 2 NOLU MESKEN VE EKLENTİSİ 2 NOLU KÖMÜRLÜK niteliğindeki gayrimenkülümün TAMAMI ile ve yine T.C HUDUTLARI dahilinde bulunan Bilimum Bankalardaki her türlü hesaplarımdaki mevduatlarımın tamamını 1/2 hisse itibari ile paylaşmak üzere, Yeğenlerim: baba adı MEHMET doğum yeri HEMŞİN doğum tarihi 1/3/1965 olan 45178787322 T.C.Kimlik Numaralı SALİM FİKRİ SAATCI'ya ve baba adı MEHMET doğum yeri PAZAR doğum tarihi 11/10/1968 olan 45199786694 T.C.Kimlik Numaralı METİN SAATCI'ya ölümümden sonra bırakıp terketmeyi vasiyet ediyorum.." şeklinde vasiyet ettiği anlaşılmış olup, mahkememizin bilgileri verilen ilanı ile açılıp okunmuş ve mahkeme ilamı ile ; Davanın KABULÜNE, Rize ili, Çamlıhemşin İlçesi, Şenyuva Mahallesi Cilt No:19, Hane No:28'de nüfusa kayıtlı Tahsin ve Sakine evladı, 01/05/1941 doğumlu, 05/11/2021 tarihinde vefat eden 49228529450 T.C. Kimlik numaralı muris YAŞAR ŞENDİL'e ait Beyoğlu 35. Noterliği'nin 21/11/2016 tarih, 21907 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine,

İşbu vasiyetnamenin ve hüküm özetenin ilanen tebliği ile 2 haftalık yasal süre içinde istinaf talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususunda hüküm özetinin tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08.02.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01934815