Yayınlanma: 08.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/731 Esas

DAVALI: AYHAN CORA - Alibeyköy Mh. Çırçır Cd. Akarbaşı Sk. 3 No:9 D:8 Eyüp/İSTANBUL

Mahkemenizce adresinize tebligat çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Mahkememizce yapılacak olan tebligatların ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Cansu Cora tarafından aleyhinize açılan boşanma davası 29/09/2023 tarihli celsede başvuruya bırakılmış olup davacı tarafça sunulan 09/10/2023 tarihli yenileme dilekçesi ile yenilenmekle;

Davanın kaldığı yerden devamına,

Duruşmanın 25/03/2024 günü saat: 09:30'da yapılmasına,

7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince belirlenen gün ve saatte (25/03/2024 günü saat: 09:30'da) geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01979645