T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Kasım 2023

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2019/140 Esas

Konu : mirasçılık tespiti hkTHEOFANO KANTERAKİ ileHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının 05/10/2023 tarihli ara kararı gereğince

Miras bırakan Aleksandra Papadopulos Papazoğlu (42277489430 TC kimlik nolu, 01/07/1899 İstinimada doğumlu, Konstantini ve Teofano dan olma)'nun mirasçısı sıfatına sahip olunması halinde işbu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde mahkememize müracaatıhususu tebliğ yerine geçmek üzere ihtar olunur. 07/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01933765