Yayınlanma: 11.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İLAN

Sayı: 2022/1808 Esas 15/01/2024

Konu: Gaiplik İlanı

İBRAHİM FUAT TEZCAN' ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesiyle; İstanbul Anadolu 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/1068 esas sayılı dosyasında mirasçı İstanbul İli, Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mahallesi, 58 Cilt, 592 Aile sıra no, 8 sıra da nüfusa kayıtlı Müeyyet Kadırga yönünden taraf teşkili sağlanması yönünden gaiplik davası açmak için taraflarına yetki ve süre verildiğini, diğer mirasçılar ve müvekkili ile yaptığı görüşmeler ve nüfustan edinilen bilgiler çerçevesinde ve haricen yapılan tüm araştırmalar neticesinde Müeyyet Kadırga'nın bulunamadığını, kendisinden hiç bir şekilde haber alınamadığını, bu nedenlerle MÜEYYET KADIRGA' nın gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Ali ve Ayşe'den olma 01/07/1913 İstanbul doğumlu 35167715634 T.C kimlik numaralı MÜEYYET KADIRGA hakkında bilgisi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur 15/01/2024

GAİP

T.C. KİMLİK NO: 35167715634

ADI SOYADI: MÜEYYET KADIRGA

BABA ADI: ALİ

ANA ADI: AYŞE

DOĞUM TARİHİ: 01/07/1913

DOĞUM YERİ: İSTANBUL

#ilangovtr Basın No: ILN01981952