Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/489 Esas

DAVALI: BELPA İNŞAAT TEMİZLİK GIDA OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Belpa İnşaat Temizlik Gıda Oto. San ve Tic.Ltd. Şti'ye çıkan tebligat şirkete ait binanın yıkılmış olması nedeniyle iade edilmiş olup ; bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan edilen; bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz veya itirazınızın yasal dayanaktan yoksun olduğunun anlaşılması halinde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız;

Durusma Günü: 13/02/2024 günü saat: 09:40'a bırakılmış olup, "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150'nci maddesinin 1'inci fıkrasındaki ''Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği" iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Belpa İnşaat Temizlik Gıda Oto. San ve Tic.Ltd. Şti'ne bilirkişi raporunun ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01978768