Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/431 Esas 24/10/2023 Konu: 1.Gaiplik ilanı

Davacı Hazine ile davalı Kayyım İstanbul Defterdarı arasında mahkememizde görülmekte olan gaiplik nedeniyle hazine adına tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde bulunan 799 ada, 1 parsel sayılı 69 m² taşınmazın 1/40 hissesi maliki Ömer oğlu Ahmet ,1/40 hisse maliki Ömer oğlu Ali, 1/40 hisse maliki Ömer oğlu Mehmet, 1/40 hisse maliki Ömer oğlu İsmail, 4/40 hisse maliki Nuri kızı Ayşe, 4/40 hisse maliki Nuri kızı Emine, 4/40 hisse maliki Nuri kızı Hatice Sadberk, 4/40 hisse maliki Nuri kızı Zeliha adına 04/03/1955 tarihli kadastro tespiti ile kayıtlı olduğu tapu kaydının tetkikinden anlaşıldığı, taşınmazın maliklerinin gaip kişilerden olması nedeniyle Sarıyer 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/553 esas ve 2008/599 karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, kayyımla idare süresinin olan 10 yıllık yasal sürenin sona erdiği, taşınmazın yapılan araştırmalar sonucunda uzun süre sahipsiz kaldığı, bugüne kadar intikal talebinde bulunulmadığı,

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen dava konusu Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde bulunan 799 ada, 1 parsel sayılı 69 m² taşınmazın 1/40 hissesi maliki Ömer oğlu Ahmet ,1/40 hisse maliki Ömer oğlu Ali, 1/40 hisse maliki Ömer oğlu Mehmet, 1/40 hisse maliki Ömer oğlu İsmail, 4/40 hisse maliki Nuri kızı Ayşe, 4/40 hisse maliki Nuri kızı Emine, 4/40 hisse maliki Nuri kızı Hatice Sadberk, 4/40 hisse maliki Nuri kızı Zeliha adı geçenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/431 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazın Hazineye tescil edileceğine karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02032022