T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 19 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/381 Esas

DAVALI: MEHMET BORA NURALOĞLU (TC:20021423992) -Bahçelievler Mah. Akabe Sk. No:13 İç Kapı No:2Pendik/ İSTANBUL

Davacı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; "Temlik eden Odeabank A.Ş. ile borçlu Mehmet Bora NURALOĞLU arasında 2 adet ihtiyaç kredisi üyelik sözleşmesi imzalandığı, davalının ihtiyaç kredisi borcunu ödememesi üzerine İstanbul 29. İcra Müdürlüğü 2015/34359 E. sayılı veİstanbul 35. İcra Dairesi 2016/3681 E. sayılı dosyalarıyla icra takibi başlatıldığını, davalının takibe, borca ve ferilere itiraz etmesi sebebiyle takibin durduğu bildirilerek, İstanbul 29. İcra Müdürlüğü'nün 2015/34359 E. sayılı ve İstanbul 35. İcra Dairesi 2016/3681 E. sayılı dosyalarına yapılan itirazın iptali ve takibin devamı, %20'den aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatı ödenmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

Bu nedenle davaya karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süreiçinde, cevap dilekçenizi vermeniz ve elinizde olan delillerinizi sunmanız yahut nereden istenmesi gerektiğini bildirmeniz, ayrıca ön inceleme duruşma günü olarak tayin edilen 19/03/2024 günü saat 10:40'da ön inceleme duruşması için mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanızveya kendinizi kanuni bir vekil ile temsil ettirmeniz, ön inceleme duruşmasına, sulh için gerekli hazırlıklarınızı yaparak gelmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan duruşmada hazır bulunmadığınız yahut vekil aracılığı ile temsil edilmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın yokluğunuzda muvaffakatınız olmadan daiddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ile iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.16/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01934479