Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2019/314 Esas

KARAR NO: 2024/60

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile 213 sayılı VUK'nun 359/a-2 mad. gereğince 1 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3), 7 AY 15 GÜN HAPİS (Tecilli) cezası ile cezalandırılan Cemil ve Hatice oğlu, 04/05/1966 doğumlu, Çankırı, Korgun, Şıhlar mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık HALİT KABLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, sanık İlyas Çoban müdafiinin istinaf süre tutum ile istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulanyer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.06.05.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02027930