T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayınlanma: 18 Kasım 2023

T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/101 Esas

DAVACI : ARIKÖY ZEKERİYA KÖYSİTE YÖNETİMİ 

Adres : Zekeriyaköy Kilyos yolu ,Demirciköy sapağı Sarıyer/İst.

DAVALI : DİLEK LYNCH - 189........42

Adres 1 :Zekeriyaköy Mah. İsmail Cem Cad. No:19 Dış Kapı No: 2 ArSitesi Daire:0001 Sarıyer/ İSTANBUL

Adres 2 :FLAT5, 17 REDCLIFFE SQUARE, SOUTH KENSINGTON /LONDON (Posta Kodu SW10 9JX)

Davacı Arıköy Zekeriya Köy Site Yönetimi tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı adresinize tensip zaptı ve dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup, adresinizde yaşamadığınız ve yeni adresinizin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy, Yerliköy Çiftliği mevkinde kain 4 pafta 1432 parselde 439 bağımsız bölümün bulunduğu Arıköy Sitesinin 20/01/2000 tarihli yönetim planının gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirilmeden tapuya sehven şerh edilen 17/02/2013 tarihli yönetim planının iptali ve tapu müdürlüğünden kaldırılmasına yönelik açılan davada dava dilekçesi ve tensip zaptının davalı Dilek Lynch'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Dilek Lynch'e dava dilekçesi ve yazılı usul tensip zaptının tebligat yerine geçmek üzere iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126 maddesi uyarınca gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, iki haftalık cevap süresi içinde ilk itirazlarınızı bildirebileceğiniz, karşı dava açabileceğiniz hususu ile birlikte dava dilekçesi ve yazılı usul tensip zaptı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunmakla: Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur. 30/10/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01933707