Yayınlanma: 03.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/324 Esas

KARAR NO: 2023/833 Karar

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/12/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Reda Hajib'in 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231. Maddesinin 5 ve 6. Fıkrası gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanık Reda Hajib'in (Ahmed ve Ulhac oğlu 1996 Fas doğumlu)açık adresi bilinmediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 31/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01977433