Yayınlanma: 11.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/1379 Esas

KARAR NO: 2023/1442

Kasten basit yaralama suçundanmahkememizin 10/10/2023 tarihli2022/1379 Esas 2023/1442 kararı ile Bedirhan GEYİK(Yaşar ve Hülya oğlu 17/09/2003 Bingöldoğumlu,BingölKığı nüfusuna kayıtlı) hakkında5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarıncaiki kez hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği,sanık beyan ettiğiadresindetüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2- Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere 10/10/2023 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01982108