Yayınlanma: 11.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/529 Esas

KARAR NO: 2023/1434

Kültürvarlıklarını bulmakamacıyla, izinsiz olarak kazı ve sondaj yapmak suçundanmahkememizin 2023/529 Esas 2023/1434 kararı ile sanıkŞehmusBEZAN (Zülfükar ve Gülüzar oğlu 01/01/1971 Çermikdoğumlu, DiyarbakırÇermik Aynalı mahallesi nüfusuna kayıtlı )hakkında 1 ay 26 gün hapis cezasıkararı verilmiş , sanık beyan ettiğiadresindetüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2- Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere 10/10/2023 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01982111