Yayınlanma: 11.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2020/51 Esas

KARAR NO: 2023/894

5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek hakkında mahkememizin 2020/51 Esas 2023/894kararı ileberaat kararı verilen NAZAR MAHMOOD (ABDULLAH, Mahmood ve Fawzıya Farhan oğlu, 1966 MUSUL doğumlu)mahkememiz gerekçeli kararı ve katılan Ticaret Bakanlığı vekilinin istinaf başvuru dilekçesisanığın tüm aramalara rağmen bulunamamış olması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2- Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere 01/06/2023 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01982118