Yayınlanma: 11.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2020/1511 Esas

KARAR NO: 2023/1499

5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek hakkında mahkememizin 19/10/2023tarihli2020/1511 Esas 2023/1499kararı ilesanık Süleyman PALA (Hasan ve Emine oğlu 10/05/1957 Halilerdoğumlu,İzmir Kiraz Solaklar Mahallesi nüfusuna kayıtlı ) hakkında5607 Sayılı kanuna muhalefet etmeksuçundan 30 TL ve 2.000 TLadli para cezası kararı verilmiş sanıktüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2- Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere 19/10/2023 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01982128