Yayınlanma: 11.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/613 Esas

KARAR NO: 2023/733

5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek hakkında mahkememizin 11/05/2023 tarihli2022/113 esas2023/733 kararı ilesanıkMohammadreza Mırzaeı SHEIKHTABAGHI (Salman ve Shanhaz oğlu 06/12/1999İran Doğumlu) hakkında 5607 sayılı Kanunu muhalefet etmek suçundan 20 TL ve 6.000 TL adli para cezasıverilen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2- Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere 11/05/2023 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01982135