Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.79458069-2023/20-Ceza Dava Dosyası 25.01.2024 İLANEN TEBLİGATTIR 

Mahkememize müşteki Octamed Sağlık Ürünleri San ve Tic A.Ş vekilitarafından T.Garanti Bankası Yüreğir/Adana şubesi 8021883 çek numaralı keşide yeri Adana Keşide tarihi 26/11/2022 olan 47.650,00 TL bedeliçeki Tahir Tavşanoğlu (TC. No. 14251258042) olarak keşide ettiğiniz ve çekin karşılıksız çıkması gerekçesiyle mahkememizin 2023/20 Esas sayılı dosyası ile karşılıksız çek keşide etmek suçundan tarafınıza dava açılmış olmakla;

5941 sayılı çek Kanunu'nun 5. Maddesi uyarınca cezalandırılmanız, yargılama masrafı ile vekalet masrafının tarafınıza yükletilmesi talep edilmiştir.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 1. İcra Mahkemesi duruşma salonunda 23/05/2024 günü saat 11:20'de yapılacak duruşmaya gelmediğiniz takdirde CMK'nun 195. ve İİK'nun 349/5 Maddelerine tevfikan gıyabınızda duruşma yapılacağı hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01980889