Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 19. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2021/1597 Esas 05/02/2024

Konu: İLAN.

Davacı, HATİCE UZUN ileDavalı , MUSTAFA UZUN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı, MUSTAFA UZUN'un tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, tahkikat duruşma gününün davalıyailanen tebliğine karar verilmiştir.

13/06/2024 Tarihi Saat:12:15 Tahkikat Duruşma Günü Tarafınıza Tebliğ Edlimekle;Belirlenen Gün Ve Saatte Geçerli Bir Özrü Olmadan Mahkemede Hazır Bulunmamanız Takdirde, Duruşmaya Yokluğunuzda Devam Edileceği Ve Yapılan İşlemlere İtiraz Edemeyeceğiniz,Tahkikatın Sona Erdiği Duruşmada Sözlü Yargılamaya Geçileceği, Sözlü Yargılama İçin Duruşmanın Ertelenmesi Hâlinde Taraflara Ayrıca Davetiye Gönderilmeyeceği Ve 150 Nci Madde Hükmü Saklı Kalmak Kaydıyla, Yokluklarında Hüküm Verileceği İhtar Ve Tebliğ Olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01979109