T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Kasım 2023

ESAS NO: 2018/28 Tereke

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

Müteveffa Mehmet Yakut’un terekesi T.M.K'nun 612. maddesi gereğince iflas usulü ile tasfiye edilmektedir.

1. Taşınmaz:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, 1291 parselde kayıtlı, A Blok, 3. Normal kat, 13 bağımsız bölüm no.lu, 70/1162 arsa paylı çatı arası piyesli meskenin tamamı.

İmar Durumu: 02.01.2023 tarihli bilirkişi raporu ile, “Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.09.2022 tarih ve E-33067842 - 115.02.01-272452 sayılı yazısına istinaden söz konusu Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1291 parsel sayılı ana taşınmazın; “15.12.2006-26.02.2018-22.03.2021-26.05.2022 T.T.’.li Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlerine haiz AYRIK Nizam ve 4 Kat yapılanma şartlarında KONUT ALANInda, kısmen de YOLda kaldığı, ayrıca havalimanı kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirleneceği” öğrenilmiştir.” hususu belirtilmiştir.

Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz Cumhuriyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Sinan Rugova ve Karanfil Apartmanları, 2/18 No:27-29” adresindedir. Ana taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların ve konut sitelerinin bulunduğu bir yerleşim bölgesidir. Teknik altyapıları tamamlamıştır. Taşınmazın bulunduğu Blok 15 yaşındadır. Binanın dış cephe izolasyonu yapılmış olup, bina asansörlüdür. Dairenin net alanı 148,60 m2.dir. Bu alana 104,16 m2 iç alan, 5,00 m2 2 adet balkon, çatı katında 53,50 m2 ve 10,40 m2 teras alanı dahildir. Taşınmazın brüt alanı 185,00 m2.dir. Daire projesine göre 3. Normal katta salon, 3 oda, mutfak, banyo antre, hol ve 2 adet balkon ile çatı katında salon, 1 oda, antre, hol, banyo ve teras alanları mevcuttur. Taşınmazın çatı katında büyütme yapılmış ve 3. Normal katında mutfak yanındaki odanın iptal edilerek mutfak alanına dahil edilmiştir. Yerinde alınan ölçüye göre çatı katı net alanı 61,34 m2 + 11,03 m2 teras alanı ve toplam brüt alanı 204,00 m2.dir. Dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Pencereler pvc, oda zeminleri laminat parke ve ıslak zeminler seramiktir. Mutfak dolapları mdf ve tezgah granittir. Banyolarda duş teknesi ve kabini, klozet ve lavabo mevcut olup, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Duvarlar saten boyalıdır. Daire içi merdiven betonarme karkas olup, basamaklar granit kaplıdır. 3. Kattaki balkonlardan biri salonda ve diğeri de mutfaktadır. Dairenin sıcak su ve ısınma ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Söz konusu 13 no’lu çatı arası piyesli mesken, binanın cephesine (ön) göre 3. Katında ön ve sağ köşedeki dairedir.

Muhammen Değeri: 2.900.000,00 TL.

2. Taşınmaz:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 1714 parselde kayıtlı, 248,12 m2g miktarlı arsanın 18/400 payı (11,17 m2).

İmar Durumu: 02.01.2023 tarihli bilirkişi raporu ile, “Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.09.2022 tarih ve E-68097862-109.02-101404 sayılı yazısına istinaden söz konusu Avcılar Mahallesi, Gümüşpala Mahallesi, 12 pafta, 1714 parsel sayılı taşınmazın; “25.02.2013 T.T.’.li İstanbul İli Avcılar ilçesi, Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampus Alanı 1.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, ön bahçe:2.00m, arka bahçe:4.00m, yan bahçe:3.00m, AYRIK Nizam ve 4 kat yapılaşma şartlarında KONUT ALANInda kaldığı” öğrenilmiştir.” hususları belirtilmiştir.

Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde 3 bodrum+zemin+4 kat+çatlı katlı toplam 8+ÇAK katlı betonarme bina bulunmaktadır. Binada asansör yoktur. Bina içi merdiven ve sahanlık zeminleri mermer kaplıdır. Binanın dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Bina yaklaşık 23 yıllıktır. Bianın 3. Katında bulunan 12 no.lu dairenin fiilen Mehmet Yakut Terekesine ait olduğu öğrenilmiştir. Daire net 75,44 m2, brüt 8500 m2.dir. Dairede salon, 2 oda, mutfak, banyo ve antre vardır.

Muhammen Değeri: 1.000.000,00 TL.

3. Taşınmaz:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 8868 parselde kayıtlı, Zemin kat, 4 no.lu, 25/300 arsa paylı bağımsız bölümün dairenin tamamı.

İmar Durumu: 02.01.2023 tarihli bilirkişi raporu ile, “Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.09.2022 tarih ve E-68097862-109.02-101404 sayılı yazısına istinaden söz konusu Avcılar Mahallesi, Üniversite Mahallesi, 47 pafta, 8868 parsel sayılı taşınmazın; “26.02.2013 T.T.’.li İstanbul İli Avcılar ilçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, ön bahçe:2.00m, arka bahçe:4.00m, yan bahçe:3.00m, İKİZ Nizam ve 4 kat yapılaşma şartlarında KONUT ALANInda kaldığı” öğrenilmiştir.” hususları belirtilmiştir.

Taşınmazın Özellikleri: Kat irtifakına esas mimari projesine göre, 2. Bodrum katında; sığınak, su deposu ve wc+duş alanı, 1. bodrum katında; 2 adet daire, zemin katında; bina ana girişi ve 2 adet daire ve diğer normal katlarda her katta 2 adet daire mevcuttur. Binada asansör yoktur. Bina içi merdiven ve sahanlık zeminleri mermer kaplıdır. Binanın dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Bina yaklaşık 13 yıllıktır. Dairenin net alanı 47.74 m2 ve brüt alanı 60,00 m2.dir. Daire projesine göre; salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve antre mekanlarından oluşmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan araştırmada dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Pencereler pvc olup, demir parmaklık mevcuttur. Dairenin sıcak su ve ısınma ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Söz konusu 4 no’lu daire, binanın ön cephesine göre zemin katında sağ taraftaki dairedir.

Muhammen Değeri: 1.000.000,00 TL.

Taşınmazların 02.01.2023 tarihli bilirkişi raporlarında belirlenen muhammen değerlerinin tamamından (% 100'ünden) başlamak kaydıyla, tüm satış harç, vergi ve masrafları alıcısına ait olmak koşulları ile pazarlık usulü ile satılmasına ve alıcı adaylarından teklif alınmasına karar verilmiştir.

Satış Şartları ve Usulü:

A) Alıcı adaylarının her üç taşınmaz için tekliflerini ayrı ayrı ve en geç 08.12.2023 Cuma günü, saat 16.00’ya kadar İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/28 Tereke sayılı dosyasına vermeleri gerekmektedir. Taşınmazlar için teklifler ayrı ayrı değerlendirildikten sonra T.M.K.’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50 nci maddesi uyarınca, bilirkişi raporunda belirlenen muhammen değerlerlerin % 100’ünden aşağı olmamak kaydıyla en yüksek teklifi veren en az üç istekli, daha sonra belirlenecek ihale gününde davet edilerek, İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda kendileriyle yapılacak pazarlık sonucunda, en yüksek bedeli veren alıcısına; ayrıca, tüm satış harç, vergi ve masraflarını üstlenmesi koşulları ile taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilecektir.

B) Pazarlıkla satışa davet edilenlerin, muhammen kıymetin % 20’si nisbetinde pey akçesini memleket parası ile nakit olarak veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini pazarlık başlamadan önce tevdi etmeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. İhale bedelinin, ihale tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

C) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalelerin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde satışı ertelemekte serbesttir.Tapu alım-satım harç ve masrafları, %0 5,69 ihale damga vergisi ile % 1 KDV alıcıya aittir. İhale; satış tutanağının Tereke Mahkemesince onaylanması ile tamamlanacaktır. Teklif sahipleri, taşınmazlar için ayrı ayrı vereceği tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporunu inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Satış şartnamesi ile taşınmazlara ilişkin bilgileri içeren bilirkişi raporu Mahkeme dosyasında görülebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930072