Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2022/206 D.İş

DAVALI: FATMA SOYTÜRK

Davacı HASAN SOYTÜRK tarafından aleyhinize açılan Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ihtar edilen hususlarıbildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve eve dön ihtarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

“KAYIŞDAĞI MAH BAYKAL CAD BAYKAL SOK NO:32/2 ATAŞEHİR İSTANBUL” adresindeki) müşterek ikamctgaha T.M.K'nun 16d.maddesi uyarıncu 2 ay içinde dönmeniz hususu, bu süre nedensiz olarak müşterek haneye dünmediği niz takdirde davacının anılan yasa maddesi uyanınca Terk nedeniyle hoşanma davası açabileceği hususu, karşı tarafın konuta girebilmesi için talep edenin müşterek konutun anahtarının Ayrıca evin anahtarı oturduğu evin giriş katında bulunan Arslan Markete (Kayışdağı Mahallesi, Baykal Caddesi, Baykal Sokak, No: 32/1 Ataşehir İSTANBUL)adresinde bulunan markete bırakıldığı ve yol masrafı olarak 5.000,00 'TL nin FATMA SOYTÜRK'ün adına PTT aracılığı ile yatırıldığı" hususunun İHTAR olunur. 06/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02030136