T.C. İSTANBUL ANADOLU 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Kasım 2023

DOSYA NO: 2020/457 Esas

KARAR NO: 2023/170

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/03/2023 tarihli ilamı ile 5237 sayılıTCK nın125/2-1,4maddeleri uyarınca 1740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 231/5-6 maddesi uyarınca sanık hakkında CMK’nun 231/5-6 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

CMK 231/8 md. gereğince sanığın 5 yıl süreyle koşulsuz denetim süresine tabii tutulmasına;

CMK 231/10-11 md. gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine , denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlendiği takdirdehükmün açıklanacağının sanığa ihtarına ,karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize hitaben bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza mahkemesi aracılığı ile verilecek dilekçe ile İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvabileceği,aksi halde hükmün kesinleşeceğinin ihtarına, karar verilenEcir ve Durdu oğlu, 25/04/1964 doğumlu, Isparta, Merkez, Hızırbey mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET KARATAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış,Gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.10.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01930343