Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.90469455-2023/636-Ceza Dava Dosyası İLANEN TEBLİGAT 

ESAS NO: 2023/636

KARAR NO: 2024/121

KARAR TARİHİ: 29/02/2024

SUÇ: Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ: MEHMET EMİN ÇETİN ; Mustafa ve Remziye olğu, 17/05/1978 Adıyaman d.lu, Adıyaman, Merkez, Hasancık n.k.(TC Kimlik No : 113......38) )

KARAR ÖZETİ: Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 4 yıl hapis cezasına , TCK 53/1-2-3.maddeleri gereğince hak yoksunluklarına ve 27.000 TL adli para cezasına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararıbütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.06.05.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02027769