T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Örnek No:55*

2023/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Ataşehir İlçe, KAYIŞDAĞI Mahalle/Köy, 1747 Ada, 7 Parsel, GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI:İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2023/51 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Ataşehir Tapu Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih ve E- 24065741-105-8451211 sayılı tapu kaydına istinaden; Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 1747 Ada 7 Parsel sayılı, 257 m2arsa miktarlı ve 'ARSA' nitelikli taşınmazın; 3/14 hissesinin Bekir oğlu Uğur TÜZÜNTÜRK, 3/28 hissesinin Gaffar kızı Arzu KOÇ, 3/28 hissesinin Gaffar kızı Esra KOÇ, 3/28 hissesinin Gaffar kızı Gülçin KOÇ, 3/28 hissesinin Muzaffer oğlu Onur ERTEMİZ, 3/28 hissesinin Gaffar kızı Yadigar KOÇ, 7/28 hissesinin Abdulmecit kızı Şahize KOÇ adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.Taşınmazın takyidat durumu bilirkişice incelenmemiştir.Davaya konu taşınmaz İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, İnönü Mahallesi, Karanfilli Sokak, No: 11 (1747 Ada 7 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Kayışdağı Caddesi üzerinde doğu istikametine ilerlenirken Mayra Cafenin bulunduğu yerden sola Piri Mehmet Paşa Caddesine dönülür. Bu caddenin bitiminden sola dönülerek Karanfilli Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sağ kol hizasında konumludur. Davaya konu taşınmaz; İnönü Mahallesi nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Kayışdağı Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı,plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur.

ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ: Davaya konu taşınmaz, 1747 Ada 7 parsel 257 m2 yüzölçümüne sahiptir. Niteliği "ARSA" olarak tescil edilmiştir. Dava konusu taşınmaz üzerinde oto yıkama olarak kullanılan sökülerek taşınabilir. prefabrik yapılar bulunmaktadır. Yapılar taşınabilir. olduğundan değerlemede dikkate alınmamıştır. Konu parselin Karanfilli Sokağa cephesi yaklaşık 27 metredir. Diğer taraftan 7 metrelik yola cephesi yaklaşık 27metredir. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Yerinde parselin sınırlarını belirleyici tel vb. herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Parsel, Ataşehir ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları tamdır. Parsel az eğimli bir topografik yapıya sahip olup üçgene benzer bir geometrik şekle sahiptir.Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevkii, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyaşa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında "ARSA" olduğu görülmüş olup, keşif mahalinde yapılan incelemelere göre parsel üzerinde taşınabilir yapılar bulunmaktadır.Bilirkişice hazırlanan bilirkişi raporunda, arsa üzerinde bulunanyapıların sökülerek taşınabilir olduğundan değerlemede dikkate alınmadığı belirtilsede, halihazırda arsa üzerinde oto yıkama, oto elektrik, kaporta boya mini onarım, far , tampon tamiri yapan bir işletmenin bulunduğu bilirkişice bilirkişi raporunda bulunan resimlerden anlaşılmış olup KDV oranı belirlenirken ticari bir işletmenin hazırda bulunduğu dikkate alınmıştır.

Adresi: İnönü Mahallesi, Karanfilli Sokak No:11 Ataşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü: 257,00 m2

İmar Durumu: Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Ataşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Ataşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmaz 20.12.2022 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü mahalleleri Uygulama İmar Planı paftasında "Park Alanı"olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Ataşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkililerinden alınan şifahi bilgiye göre bölgenin 18. Madde Uygulama Alanı olduğu bu nedenle lejant değişikliği olabileceği beyan edilmiştir. Güncel değeri mevcut lejantına göre takdir edilmiştir.

Kıymeti: 3.855.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 385.500,00 TL

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir(2981 ve 3290 sayılı yasa ıslah imar planı uygulaması yapılmıştır ( 26/03/1990 tarih ve 1943 yevmiye no)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/02/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 05/03/2024 - 10:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/03/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 05/04/2024 - 10:15

27/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01930725