Yayınlanma: 05.10.2023 - 00:00

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No: 55*

2023/51 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/51 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Kodaman Sokağa cepheli, tapunun 937 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı, Kodaman Sokaktan, 23 kapı numarası almakta olan bina dahilinde, tapunun 112,00 m² miktarlı, Kat mülkiyeti tesisli, Altı Kat ve Altı Daireden İbaret Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazda kain, 8/64 arsa paylı, Çekme Kat, (6)bağımsız bölüm nolu Meskenin tamamıdır. Projesine göre antre-hol, mutfak, salon, 2 teras, banyo-wc, 1 oda mahalli şeklinde 77 m² net, 85 m² brüt alana sahiptir. Adres Meşrutiyet Mah. Kodaman Sok. No: 23 Çekme Kat 6 Nolu Bb Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: "Kentsel Sit Alanında Kalmaktadır" 06/12/2021 Tarih ve 31151 Yevmiye

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2023 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2023 - 13:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2023 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2023 - 13:55

2 no'lu Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mahallesi, Dolapdere Caddesine cepheli, tapunun 1309 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı, Dolapdere Caddesinden, 189 kapı numarası almakta olan bina dahilinde, tapunun 123,00 m² miktarlı, Kat irtifakı tesisli, Arsa vasıflı ana taşınmazda kain, 6/123 arsa paylı, 6.Normal Kat, (15) bağımsız bölüm nolu Büronun tamamı niteliğindedir. Mimari projesine göre büro iç mahalleri; büro, banyo-wc, mutfak, balkon mahalli şeklinde; 43 m² net, 48 m² brüt alanlıdır. Adres: Bozkurt Mah. Dolapdere Cad. No:189-189A 6. Normal Kat 15 Nolu Bb Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 1.900.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Kültür Varlığıdır" 17/05/1993 Tarih ve 512 Sayılı Şerhi ve "İstanbul Kültür Müdürlüğü 22/03/1983 Gün 10951 Sayılı Yazısı ile bu parsel üzerindeki yapının korunması gerekli sivil mimarlık örneği olarak tescil edilmiştir" 05/10/1983 Tarih ve 3809 Yevmiye Numaralı Şerhi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/11/2023 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati: 29/11/2023 - 13:49

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/12/2023 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati: 26/12/2023 - 13:49

28/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01903187