Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/972 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/972 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Şişli İlçe , Mecidiyeköy Mahalle/mevki , 2013 Ada No , 57 Parsel No , 16/128 Arsa Payı , 308,00 m2 Yüz Ölçümü , 1. Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi: Mecidiyeköy Mahallesi, Atakan Sokak No: 25 Davulcu Apartmanı K: Bodrum D: 1 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 2.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 08/08/2024 - 10:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/08/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 05/09/2024 - 10:10

13/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02032693