T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ARA KARAR

Yayınlanma: 14 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/450 Esas

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik10. maddesi gereğince;

A) Kamulaştırılacak İzmir ili, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41611 ada 1 parselde bulunan taşınmaz malınzemin ve zemin üstünün kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b) Taşınmazın zemin ve zemin üstünün malikinin davalılar AHMET SİBEL-30799913236, DİLEK SİBEL-30802913130 olduğu,

c) Kamulaştırmayı yapan idarenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,

d) Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e) Açılacak davalarda husumetin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği,

f) 30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesineyatırılacağı,

h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur. 27/10/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01929411