T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 28 Nisan 2023

ESAS NO: 2023/169 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir

MEVKİİ: Konak İlçesi, Gürçeşme Mah.

ADA NO: 41579

PARSEL NO: 6

MALİKİ: Onkomed İlaç Med. Koz. İnş. Yzl. Cam San. Tic. Ltd

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/169 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/04/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01820546