Yayınlanma: 08.02.2024 - 00:00

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/37 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi

ADA NO: 41575

PARSEL NO: 13

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ABDURAHMAN BAYKANOĞLU-67741167256 -

2- ANNA BRİGİTTE MÜLLER-(Federal Alman Vatandaşı) -

3- ASLİYE BAYKANOĞLU-67753166810 -

4- KUDRET AYAZ-67744167192 -

5- MESUT BAYKANOĞLU-67732167548 -

6- PINAR BAYKANOĞLU-67738167320 -

7- REMZİYE BAYKANOĞLU-67735167484 -

8- SABİHA DEMİR-67756166756 -

9- SABRİYE BAYKANOĞLU-67750166974 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/37 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01979639