T.C. İZMİR 3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

Sayı: E-2023/15696-İnfaz Hâkimliği Dosyası 08/11/2023

Açık ceza infaz kurumuna iade talebi konulu Seargey ve Sveta oğlu, 05/06/1992 Ukrayna doğumlu.TC Kimlik No: 99195963528 MAKSYM NAKCNM, hakkında Hakimliğimizin 2023/15696 Esas, 2023/15729 karar sayılı gerekçeli karar ile:

" 1- Hükümlü Maksym Nakcnm hakkında İzmir 2.İnfaz Hakimliğinin 26/07/2023 tarih ve 2023/13117 esas, 2023/13308 karar sayılı ilamıyla verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazına dair kararın KALDIRILMASINA,

2- Hükümlünün 7456 sayılı kanun ile 5275 sayılı kanuna eklenen geçici 10/1 maddesinde belirtilen süreler içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmemesi nedeniyle kalan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE, karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının Hükümlüden alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01929227